Recull de bones pràctiques

La finalitat principal del CEP d’Inca és oferir als docents la possibilitat de compartir amb la resta de docents aquestes experiències que poden servir d’exemple o de motivació per iniciar o perfeccionar canvis de millora amb l’objectiu de fomentar el contacte directe amb les persones que duen a terme la bona pràctica i els docents que volen aplicar o ja apliquen una experiència similar.

Els objectius que ens mouen a presentar bones experiències educatives que es realitzen actualment dins de la pràctica docent de cara a la seva difusió a la comunitat educativa  són els següents:

1. Difonfre bones pràctiques educatives.

2. Reconèixer i valorar la tasca dels docents.

3. Facilitar el contacte i l’intercanvi d’experiències educatives entre els docents .

Avui en dia podem trobar fàcilment bones pràctiques educatives en linea però, encara que la presentació pot ser excel·lent,  no és possible importar tot el que veiem i no veiem de la praxis observada. Les bones pràctiques sempre estan contextualitzades dins un centre o una aula, amb uns alumnes concrets, amb un docent… Podríem dir que totes les pràctiques tenen una naturalesa pròpia. Encara que  reproduíssim  pràctiques d’altres a les nostres aules, aquestes serien artificials i mancades d’impuls.

Davant una bona pràctica docent, l’actitud enriquidora tal vegada ha d’anar orientada a conèixer-la més i establir contactes directes entre els docents; per exemple, visitar el centre, mantenir contactes i compartir reflexions entre els docents implicats per inspirar noves pràctiques adequades al context real.

Per tot això,  aquesta pàgina només presentarà una fitxa de les experiències  que contendrà informació del centre i un breu resum de l’experiència i, si s’escau, podrà anar acompanyada d’imatges.

Si vols presentar una bona pràctica només cal que omplis aquest FORMULARI i un assessor/assessora del CEP contactarà amb tu.

Ànims!