PROGRAMES DE FORMACIÓ EN CENTRES ASSESSORATS PELS CEP DE LES ILLES BALEARS PER AL CURS 2022-2023

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 de maig al 15 de juny de cada curs escolar.

Amb data de 27 d’abril de 2021 es va publicar al BOIB les instruccions per al desenvolupament dels següents programes de formació, en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024, assessorats pels centres de professorat (CEP) de les Illes Balears:

  • Programes de formació en els centres i intercentres
  • Programes de formació en els centres i intercentres per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana pròpia de les Illes Balears
  • Programes de formació intercentres per a la millora de les competències lingüístiques entre els centres de primària i de secundària al qual estiguin adscrits
  • Programes de formació intercentres sobre la competència matemàtica 

Totes les instruccions relatives a la formació permanent del professorat estan subjectes a les mesures que aprovi l’Administració per a la gestió de la situació de crisi sanitària. Des del Servei de Normalització Lingüística i Formació i des dels CEP es durant a terme les flexibilitzacions oportunes. 

Instruccions per al desenvolupament de programes
de formació en el centres i intercentres
.
Instruccions per al desenvolupament de programes
de formació en el centres i intercentres per el foment
de la normalització lingüística i la dinamització cultural
de la lleguna catalana.
Instruccions per al desenvolupament de programes
de formació en el centres i intercentres per a la millora
de les competències lingüístiques entre els centres de
primària i secundària al qual estiguin adscrits
.
Instruccions per al desenvolupament de programes
de formació intercentres sobre la competència
matemàtica.
Sol.licitud i programa de formació. Versió .docx
Sol.licitud i programa de formació.Versió google.doc
Sol.licitud i programa de formació Versió .pdf

Aquesta sol·licitud s’ha de presentar al CEP territorial de referència mitjançant el correu electrònic o VALIB.