Les formacions en centre (FeC) i intercentres (FiC)

LLISTAT DE FeC i FiC del curs 2023-24. AQUÍ

FeC: Les Formacions en centres: és una modalitat d’entre 20 i 40 hores de formació que constitueix una eina de suport al procés de millora lligat al seu projecte educatiu. El programa de formació parteix de la demanda del propi centre educatiu i s’ha de basar en processos de reflexió-acció en equip, amb el suport d’experts en el tema que es treballa, si es considera adient, i l’assessorament dels centres de professorat. Ha de fomentar, també l’aprenentatge entre iguals (OFEI) i el treball cooperatiu. Aquests programes seran convocats per la D.G. de Primera infància, Innovació i Comunitat educativa i seran coordinats pels centres de professorat.

FiC: Les Formacions intercentres: és una modalitat dirigida a docents de diferents centres educatius que comparteixen necessitats de formació i volen implantar projectes similars o aprendre els uns dels altres mitjançant una formació conjunta. En aquests programes han de participar professors d’almenys dos centres educatius. El programa de formació ha de tenir una durada d’entre 20 i 40 hores i s’ha de basar en processos de reflexió-acció en equip, amb el suport d’experts en el tema que es treballa, si es considera adient, i l’assessorament dels centres de professorat. Ha de fomentar , també l’aprenentatge entre iguals (OFEI, visites) i el treball cooperatiu. Aquests programes seran convocats per la D.G. de Primera infància, Innovació i Comunitat educativa i seran coordinats pels centres de professorat com a formació d’àmbit illa.

Per a sol·licitar alguna activitat d’aquest tipus ho podeu fer en AQUEST apartat del web (dins el període establert per a cada curs)