Equip pedagògic

DIRECCIÓ
Maria Jacoba Ximelis Bennasar

mjximelis@cepinca.cat

atenció al públic: dilluns de 11 a 13 h (cita prèvia)
Secretaria i Assessoria d’educació inclusiva
Francesca Bayona Solivellas

fbayona@cepinca.cat

atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h (cita prèvia)
 
Assessoria de Millora de les competències lingüístiques
Carme Lorente Gelabert

clorente@cepinca.cat

atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h (cita prèvia)
Assessoria de Metodologies d’aprenentatge:
Isabel Serra Serra

isabel-s@cepinca.cat

atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h (cita prèvia)

 
Assessoria de Metodologies d’aprenentatge:
Bàrbara Quetglas Gayà

bquetglas@cepinca.cat

atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h (cita prèvia)

Assessoria de Metodologies d’aprenentatge:
M. Magdalena Cirer Amer

mmcirer@cepinca.cat

atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h (cita prèvia)
Assessoria de convivència i educació emocional:
Josep Gayà Rotger

jgaya@cepinca.cat

atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h
El personal no docent del CEP inclou administració, consergeria i personal de neteja.
Al Consell escolar del CEP hi estan representats EOEP, EAP, SFP, Ajuntament d’Inca i professorat.