Equip

L’equip pedagògic està format per les següents persones:

Direcció:

Francisca Pascual Socias
fpascual@cepinca.cat
atenció al públic: dilluns de 11 a 13 h

Assessoria d’educació inclusiva:

Francesca Bayona Solivellas
fbayona@cepinca.cat
atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h

Secretària i Assessoria Metodologies d’aprenentatge:

Maria Jacoba Ximelis Bennàssar
mjximelis@cepinca.cat
atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h

Assessoria de Millora de les competències lingüístiques:

Carme Lorente Gelabert
clorente@cepinca.cat
atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h

Assessoria de convivència i educació emocional:

Josep Gayà Rotger
jgaya@cepinca.cat
atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h

Assessoria de Metodologies d’aprenentatge:

Isabel Serra Serra
isabel-s@cepinca.cat
atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h

Francesc Delacio Amengual
fdelacio@cepinca.cat
atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h

 

(Si aquests horaris resulten incompatibles amb el del professorat, es farà el possible per facilitar a la persona corresponent una entrevista dins un altre horari.)

El personal no docent del CEP inclou administració, consergeria i personal de neteja.

Al Consell escolar del CEP hi estan representats EOEP, EAP, SFP, Ajuntament d’Inca i professorat.