Formacions d’àmbit (FA)

Aquesta modalitat consisteix en activitats formatives per àmbits o temes concrets en què participen els professors que, de manera individual, s’hi inscriuen. Pot tenir una durada d’entre 8 i 50 hores. Els destinataris d’aquesta formació són els professors d’un mateix àmbit, àrea, etapa, cicle, departament o funció. Ha d’incloure sempre alguna activitat de transferència (com una aplicació didàctica, una memòria descriptiva d’aplicació, l’elaboració de material didàctic, una memòria reflexiva sobre la pràctica professional o un projecte d’investigació) i alguna evidència de la seva plicació, sempre que aquesta hagi estat possible.

Trobareu les activitats d’aquest tipus amb la convocatòria oberta a la pàgina inicial d’aquest web.

Formacions d’àmbit del curs 2023-2024 amb la convocatòria ja tancada AQUÍ