Activitats Puntuals de Formació (APF)

Aquesta modalitat, normalment de curta durada, inclou activitats puntuals de formació (en forma de jornades, congressos, simpòsiums, cicles de conferències,….). La durada d’aquestes activitats és de 8 a 20 hores, segons les característiques específiques de l’activitat.

A la portada d’aquesta web trobareu les APF que estiguin en convocatòria oberta.

En AQUEST apartat trobareu les APF que s’han convocat durant el curs actual.