Equip

L’equip pedagògic està format per les següents persones:

Direcció
Francisca Solivellas Morro
xisca-solivellas@cepinca.cat
atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h dijous de 12 a 14 h

Assessoria d’educació inclusiva:
Sacha De Ignacio
sacha@cepinca.cat
atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h

Secretària i Assessoria de convivència i educació emocional:
Francisca Pascual Socias
fpascual@cepinca.cat
atenció al públic: dilluns de 11 a 13 h

Assessoria de Millora de les competències lingüístiques:
Ángela Martín Prieto
angela@cepinca.cat
atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h

Assessoria de TIC i competència digital:
Joan Martí Mas Mayol
tic@cepinca.cat
atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h

Assessoria de Metodologies d’aprenentatge:
Isabel Serra Serra
isabel-s@cepinca.cat
atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h

Joana Llabrés
joana@cepinca.cat
atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h

Assessoria de Formació professional (provisionalment):

Olivia Estefanía Caballero de Segovia
olivia@cepinca.cat
atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h

Joan Llabrés
joanllabres@cepinca.cat
atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h

Jero Mairata
jero@cepinca.cat
atenció al públic: dilluns de 12 a 14 h

(Si aquests horaris resulten incompatibles amb el del professorat, es farà el possible per facilitar a la persona corresponent una entrevista dins un altre horari.)

El personal no docent del CEP inclou administració, consergeria i personal de neteja.

Al Consell escolar del CEP hi estan representats EOEP, EAP, SFP, Ajuntament d’Inca i professorat.