Convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa, de programes educatius i del programa de millora i transformació per al curs 2024-2025

S’ha publicat la Resolució de la directora general de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa i del director general de Personal Docent i Centres Concertats de dia 17 de maig de 2024 per la qual s’aproven les bases de la convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa, de programes educatius i del programa de millora i transformació per al curs 2024-2025 (BOIB núm. 67, de 21 de maig de 2024) adreçada als centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.… Llegeix més»