Formació d’ ÀMBIT-APF

Aquesta modalitat, normalment de curta durada, inclou activitats puntuals de formació (en forma de jornades, congressos, simpòsiums, cicles de conferències d’interès educatiu o d’altres). La durada d’aquestes activitats és de 8 a 20 hores, segons les característiques específiques de l’activitat.

Aquí trobareu les Formacions d’àmbit i activitats puntuals que anam oferint.