Activitats puntuals de formació.

Aquesta modalitat, normalment de curta durada, inclou activitats puntuals de formació (en forma de jornades, congressos, simpòsiums, cicles de conferències d’interès educatiu o d’altres). La durada d’aquestes activitats és de 8 a 20 hores, segons les característiques específiques de l’activitat.

Podeu veure les APF que s’han convocat durant aquest curs AQUÍ.