PDF Imprimeix

Pla quadriennal

El Pla de formació permanent del professorat sorgeix de la voluntat d'enllestir un plantejament de la formació permanent que representi una contribució realista i de futur a l'ensenyament, i que es configuri com un instrument per atendre les necessitats formatives del professorat i les demandes del sistema educatiu, dels centres i dels equips docents, amb l'objectiu, en darrer terme, de millorar l'aprenentatge de l'alumnat de les Illes Balears.

Es tracta d'una planificació quadriennal, flexible i adaptable, que es desenvoluparà en forma de programes anuals, en els quals s'han de concretar les directrius del pla, per tal de garantir que tots els esforços —econòmics, humans i institucionals— es destinin a l'optimització dels resultats en la recerca de la millora de la qualitat de l'ensenyament.

Consulteu el pla quadriennal vigent.