Imprimeix

Àmbit d'actuació

L'àmbit del CEP d'Inca comprèn un total de vint-i-un municipis en els quals s'ubiquen 70 centres docents amb els quals el nostre CEP manté una via de comunicació directa a través dels seus representants i de l'equip directiu.
Del total, cinquanta-tres són públics i la resta concertats. Entre ells hi ha deu Instituts, tres escoletes municipals d'educació infantil, tres centres d'adults, l'Escola Oficial d'Idiomes, l'EOEP d'Inca i el Centre d'Educació Especial Joan XXIII. El global d'alumnes oscil·la als voltants dels 19.000; la ratio és més elevada en el centres concertats que en els públics.

Pel que fa al professorat, el nostre CEP atén un col·lectiu d'uns 1650 professors. D'ells, un 38% treballa en els IES, un 35% en els CP, un 22% en els centres concertats i un 5 % en la resta.

àmbit CEP d'Inca