Imprimeix

Funcions

El Centre de Professorat d'Inca és una entitat que promou i coordina la formació del professorat del seu àmbit, és a dir, Inca i la seva comarca. Així mateix, oferim materials didàctics per a la tasca docent dels professors i professores dels centres d'educació infantil, primària i secundària tant públics com concertats.

El CEP d'Inca organitza un bon grapat d'activitats de formació de diversa índole i temàtica a partir de les suggerències recollides a la detecció de necessitats, entre els representants del professorat; al mateix temps que autoritza i supervisa les activitats que es desenvolupen als centres educatius, com són els cursos, seminaris i grups de treball així com altres actuacions convocades per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

L'equip pedagògic del Centre de Professorat d'Inca està integrat pel director i quatre assessors de formació permanent. L'esmentat equip és el responsable de l'organització i gestió de les activitats formatives del professorat, el qual rep una certificació per la seva participació i treball.