Imprimeix

Pla de CEP

Podeu consultar aquí els Plans anuals del CEP d'Inca corresponents al Pla Quadriennal en curs (2016-2020):

Pla anual per al curs 2018-2019 , aprovat pel Consell del CEP el dia 29 d'octubre de 2018.

Pla anual per al curs 2017-2018 , aprovat pel Consell del CEP el dia 3 de novembre de 2017.

Pla anual per al curs 2016-2017 , aprovat pel Consell del CEP el dia 28 d'octubre de 2016.

Plans corresponents al Pla quadriennal 2012-2016:

Pla anual per al curs 2015-2016 , aprovat pel Consell del CEP el dia 10 de novembre de 2015.

Pla anual per al curs 2014-2015 , aprovat pel Consell del CEP el dia 30 d'octubre de 2014.

Pla anual per al curs 2013-2014, aprovat pel Consell del CEP el dia 15 d'octubre de 2013.

Pla Anual per al curs 2012-2013, el qual ha estat aprovat pel Consell del CEP el dia 29 d'octubre de 2012.